SPOND vzw

vorming & studiedagen

SPOND organiseert regelmatig vorming en studiedagen. Dat kunnen zeer praktische en gerichte vormingen of studiedagen zijn die uitgewerkt worden door een werkgroep van SPOND leden, alsook vorming i.s.m. andere vormingsinstanties.

Centraal staat steeds de mobiele & ambulante visie (cfr. 10 krachtlijnen), het delen met en leren van elkaar.


Hierbij willen we uiteraard inspelen op de noden en de vragen van de leden van SPOND, dewelke naar boven komen tijdens netwerkgroepen, themagroepen, andere vergaderingen of gemeld worden via een eenvoudige e-mail.