SPOND vzw

themagroepen

De themagroepen verenigen leden van SPOND op Vlaams niveau.
Op uitnodiging kunnen ook niet-leden van SPOND deelnemen omdat zij beschikken over een bepaalde expertise.

De themagroepen worden 'ad hoc' samengeroepen
 door de Raad van Bestuur en behandelen specifieke thema's die betrekking hebben op het algemeen beleid van SPOND. 
Ze zijn daarom ondersteunend en adviserend naar de Raad van Bestuur.

Voorbeelden van themagroepen in 2016 zijn:
- Kostprijsbepaling en Slim Spieken, n.a.v. invoering PVF
- Hoe kan je vanuit SPOND, de stem van de cliënt tot bij de gebruikersverenigingen krijgen?