SPOND vzw

Netwerkgroepen

De netwerkgroepen verenigen leden van SPOND op lokaal, regionaal of provinciaal niveau.
Zij hebben een informeel en vertrouwelijk karakter.
Ze zijn zelfsturend en 
ondersteunend voor de Raad van Bestuur. 
Binnen deze netwerkgroepen is er plaats voor leren, uitwisselen, feedback, intervisie, opzetten van activiteiten,...