SPOND vzw

Historiek


In 2014 ontstond SPOND vzw uit de Federatie Diensten Begeleid Wonen vzw. 

Met Perspectief 2020 werd een nieuw en moedig ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking uitgetekend.
In dit beleid wil men enerzijds zorggarantie bieden voor de persoon met een beperking met de grootste ondersteuningsnood en anderzijds komen tot geïnformeerde gebruikers die genieten van vraaggestuurde zorg en assistentie.
In opvolging van dit beleid stemde het Vlaams Parlement, in april 2014, in met het decreet op de Persoonsvolgende financiering. Hierdoor krijgen mensen met een beperking zelf een budget in handen waarmee ze hun zorg kunnen financieren.

De sector voor ondersteuning aan personen met een beperking stond bijgevolg voor heel wat uitdagingen. Perspectief 2020 bracht zowel in de sector, maar ook binnen de Federatie Diensten Begeleid Wonen heel wat in beweging! Wij hebben er met z'n allen voor gekozen om op zoek te gaan naar opportuniteiten binnen die nieuwe visie en niet te blijven vasthouden aan het 'oude'. 

In 2013 startte de FDBW reeds een denkproces met als thema de 'Toekomst van de Federatie Diensten Begeleid Wonen'. 
Na een vruchtbare denkdag kozen de leden op de Algemene Vergadering van 2013 uitdrukkelijk voor VERBREDING.

Verbreding binnen de sector. De 'nieuwe FDBW' wilde niet meer alleen 'Diensten Begeleid Wonen' verenigen, maar algemeen organisaties die vanuit een 'ambulante visie' ondersteuning bieden aan personen met een beperking.
Verbreding buiten de sector. De 'nieuwe FDBW' wilde niet meer alleen VAPH-organisaties verenigen, maar ook intensief structureel samenwerken met leden uit andere sectoren.

Een nieuwe naam met een nieuwe logo en een nieuwe 'vlag' werd vastgelegd:
SPOND vzw. 
SPOND schreef een nieuwe missie uit en hertekende haar structuur.SPOND is

Samenwerken om te komen tot 
Professionele 
Ondersteuning van personen met een beperking door
Netwerken en
Dialoog


SPOND wil

samenwerken met relevante partners om pro-actief de belangen te behartigen van doelgroep en organisatie.

 de professionaliteit van de hulpverleners die personen met een beperking ondersteunen versterken door permanente wisselwerking tussen praktijk en wetenschap door onder meer de uitbouw van een academische werkplaats en de uitwisseling van expertise. 

• netwerken
, ontmoeten, dialoog en samenwerking faciliteren tussen de aangesloten leden op lokaal, regionaal en Vlaams niveau