SPOND vzw

SPOND

In 2014 ontstond SPOND uit de Federatie Diensten Begeleid Wonen (FDBW vzw), met een volledig vernieuwde missie en visie. 

Vanuit de nieuwe missie en visie groeide ook een nieuwe organisatiestructuur en andere werking. 

Om de professionaliteit van de hulpverlener die ondersteuning biedt aan personen met een beperking te versterken ging SPOND in 2015 een structurele samenwerking aan met 3 academische partners. In samenwerking werd de Academische Werkplaats Inclusie Ondersteuning (AWPIO) opgestart. 

  Tekening Visual Harvesting, gemaakt op de startdag 26 mei 2015

SPOND is

Samenwerken om te komen tot 
Professionele 
Ondersteuning van personen met een beperking door
Netwerken en
Dialoog


SPOND wil

samenwerken met relevante partners om pro-actief de belangen te behartigen van doelgroep en organisatie.

 de professionaliteit van de hulpverleners die personen met een beperking ondersteunen versterken door permanente wisselwerking tussen praktijk en wetenschap door onder meer de uitbouw van een academische werkplaats en de uitwisseling van expertise. 

• netwerken
, ontmoeten, dialoog en samenwerking faciliteren tussen de aangesloten leden op lokaal, regionaal en Vlaams niveau