SPOND vzw

Onze visie op lidmaatschap

Onze visie op lidmaatschap binnen SPOND

  • - Lid worden van SPOND en actief meewerken binnen onze netwerkorganisatie moet uw organisatie en dus ook uw doelgroep een meerwaarde opleveren. 
  • - Diensten, organisaties of zelfstandigen die samen met de andere leden van SPOND, willen werken aan de doelen van SPOND, zijn bij ons welkom. 
  • - De concrete uitwerking van SPOND gebeurt samen met de leden, in werkgroepen en door de Raad van Bestuur.
  • - We streven naar een ruimer, multisectoraal samengestelde organisatie. Samen met alle leden, de huidige en de nieuwe leden, willen we de SPOND verder vorm geven, op alle gebieden:
  • > Meerjaren-beleidsplanning van SPOND 
  • > Organisatie van diverse intersectorale netwerkgroepen en themagroepen
  • > Vormingsplanning


Voorwaarden tot lidmaatschap

Onderschrijven van de visie van SPOND. Deze visie staat uitgewerkt onder de vorm van 10 krachtlijnen neergeschreven in het boekje ‘Speciaal in het gewone. Gewoon in het Speciale’.


Vormen van lidmaatschap

De vereniging is samengesteld uit werkende en toetredende leden.


Komen in aanmerking voor werkende leden:

  • - Organisaties uit de welzijns- en gezondheidssector die personen met een beperking ondersteunen
  • - Koepelorganisaties: organisaties of stichtingen waarin een aantal belangenorganisaties vertegenwoordigd zijn

 

Komen in aanmerking voor toetredende leden: 

  • - Organisaties of personen uit hogergenoemde sectoren die niet als werkend lid wensen aan te sluiten, maar wel van de diensten die de vereniging biedt, willen gebruik maken.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden.

Alle leden worden evenwel geacht de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement te onderschrijven door het feit van hun aansluiting. Zij worden eveneens geacht de belangen van de vereniging of haar organen niet te schaden.


Ledenbijdrage

Wil u graag meer weten over de ledenbijdrage of over het lidmaatschap algemeen?


Neem dan contact met onze stafmedewerkerLid worden
van SPOND?

Documenten SPOND

 TitleSize