SPOND vzw


SPOND staat voor samenwerken.
Samenwerken om te komen tot kwaliteitsvolle ondersteuning van personen met een beperking.
Samenwerken door netwerking en dialoog.

SPOND staat voor samen ontwikkelen vanuit een duidelijke visie en met een open en vernieuwende kijk op de toekomst.
Daarom delen we expertise (binnen SPOND en/of met externe partners), leren we van elkaar, onderzoeken we mogelijkheden om te behouden, te veranderen of te versterken.

SPOND staat voor betrokkenheid van leden en doelgroep. Alleen als wij weten wat er onder onze leden en cliënten leeft, kunnen wij hen de best mogelijke ondersteuning bieden.
Daarom betrekken we onze leden en hun doelgroep heel actief. Men denkt mee, praat mee, adviseert en beslist mee in de gestructureerde overlegplatforms (netwerkgroepen, themagroepen, projectgroepen, Raad van Bestuur
en Algemene Vergadering).

 ACADEMISCHE WERKPLAATS


 THEMAGROEPEN